ΕΛΙΕΣ

ΕΛΙΕΣ

ΠΑΣΤΑ ΕΛΙΑΣ “ΓΕΩΡΓΟΣ” 180gr

ΕΛΙΕΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΜΑΥΡΕΣ 1kg

ΕΛΙΕΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΤΣΑΚΙΣΤΕΣ 1kg

ΕΛΙΕΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΚΑΛΑΜΩΝ 1kg

ΕΛΙΕΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΞΥΔΑΤΕΣ 1kg

ΕΛΙΕΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΠΑΤΗΤΕΣ 1kg