ΑΛΕΥΡΙ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΗΣ ΑΠΌ ΣΙΚΑΛΗ ΜΥΛΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗ 10 ΚΙΛΩΝ