ΑΛΕΥΡΙ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΗΣ ΑΠΌ ΣΙΚΑΛΗ ΜΥΛΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗ 1 ΚΙΛΟΥ